Skadedjur information

Råttor och möss

– oönskade besökare inomhus

Möss och råttor har i alla tider varit ett hot mot människans hälsa. De sprider sjukdom men orsakar även stor skada på såväl livsmedel och foder som på byggnader, isoleringsmaterial och elledningar.

Råttor och möss är smidiga däggdjur. En mus tar sig igenom ett 6-7 mm litet hål (ungefär som diametern på en normalstor penna) och en råtta tar sig in genom ett 20 mm litet hål. De kan hoppa jämfota flera decimeter i taget. De kan utan problem klättra på insidan av ett lodrätt avloppsrör och falla flera meter utan att skada sig. Råttor är dessutom duktiga simmare och kan vara under vatten i 5 minuter.

I sverige finns det i huvudsak fyra olika sorters gnagare som påverkar oss människor och vårt boende; brunråttan, husmusen och den lilla samt stora skogsmusen.

Brunråttan (Rattus norvegicus) trivs överallt där människor håller till, och främst i fuktiga miljöer som till exempel källare och avlopp. Brunråttan blir mellan 20-30 lång utan svans. Svansen är ca. 15-23 cm lång. Råttorna är vanligtvis bruna på ryggen och gråa på magen, men finns även i mörkare varianter. Råttorna rör sig på nätterna och håller ofta ihop i stora familjegrupper.

Brunråttorna gräver och gnager ut stora och långa gångsystem. I gångsystemen bygger de större kammare där de lägger upp matförråd eller har bon. Ett råttpar kan få mellan 800 och 1000 ättlingar per år. Eftersom ungarna är könsmogna och kan få ungar redan vid 2-4 månaders ålder, förökar sig råttorna mycket snabbt.

Husmusen (mus musculus) är nästan helt knuten till miljöer där människor befinner sig. Den håller gärna till i väggar, på vindar eller under golv. Husmusen är en allätare men föredrar frön och spannmål. Kroppen hos en vuxen husmus är ungefär 8-9 cm lång och svansen är ca. 9 cm lång.

Den lilla och stora skogsmusen, den större skogsmusen (Apodemus flavicollis) och den mindre skogsmusen (Apodemus sylvaticus) lever främst utomhus men kan under årets kallare del söka sig inomhus för att få värme och föda. Skogsmusen hämtar till största del sin föda från växtriket, såsom nötter, skott och knoppar. Inne i byggnader är mössen inte fullt så kräsna utan knaprar gärna på lite av varje, såsom tvål, stearin, kitt med mera.

Den större skogsmusen har en kroppslängd på 9-13 cm och ungefär lika lång svans. Den har en gulbrun fläck eller strimma på undersidan mellan frambenen. Den mindre skogsmusen blir mellan 8-10,5 cm lång med en svanslängd på ca. 7-9,5 cm.

Ryggen hos båda sorterna är gulbrun, ofta med rödbrun anstrykning, och buksidan är vit. Både den lilla och den stora skogsmusen har stora, framträdande ögon och öron. En hona hos skogsmusen föder upp till 3 kullar per år med 1-8 ungar i varje kull.

Vad kan man göra för att undvika råttor och möss?

Råttor och möss väljer miljöer där det finns gott om födoämnen och ställen att gömma sig på. Genom en rad olika åtgärder kan du minska risken att få råttor och möss inomhus:

 • Renhållning är A och O.
 • Se till att mat inte ligger framme.
 • Håll sopbehållare och containrar täckta och rengör ofta.
 • Se till att källarfönster är hela.
 • Se till att kompostering sker i täta behållare.
 • Förse ventilationsöppningar med metallnät av rostfritt stål, brons eller mässing med en maskvidd på högst 5 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm.
 • Se till att dörrar sluter tätt och att det inte finns hål och större sprickor i väggar och golv.
 • Täta rörgenomföringar med betong eller stålplåt.
 • Förse avloppsbrunnar med galler.

Silverfisken

– en nattlig renhållningsarbetare

Den snabbfotade silverfisken, Lepisma saccharina, är en insekt som ofta uppmärksammas och kan göra många av oss besvärade. Den är också en av de vanligaste insekterna inomhus.

Silverfisken tillhör ordningen silverborst- svansar, Zygentoma, och har existerat i 300 miljoner år. Den hittas i hela världen och det finns ungefär 370 arter, varav två i Sverige – silverfisk och ugnssmyg.

Alla medlemmar av ordningen silverborst- svansar har en morots-/fiskformad kropp och har fått sitt allmänna namn borstsvansar på grund av tre långa borstliknande eller svansliknande utskott på de bakre delarna av kroppen. Silverfisk är ett allmänt namn för arter av denna grupp vars kroppar är täckta med silveraktiga fjäll. Namnet silverfisk har den fått från färgen på kroppen och troligen eftersom den rör sig så smidigt att det nästan ser ut som den ”simmar” fram. Andra namn är silverpil, silvermal, siller, bänksill och nattsmyg. Namnet nattsmyg passar bra in då den är ytterst ljusskygg och kommer fram ur sitt gömställe först när det blivit mörkt.

Silverfisken Ses ofta kring avlopp i badkar och handfat eller kring golvbrunnar, vilket gör att många tror att silverfisken kommer in genom vattnet i avloppsledningar. Detta är dock en missuppfattning. Silverfisken kommer inte genom vattnet men kan däremot följa rörledningar på utsidan av rören. Den hittar sin föda i de avlagringar som bildas under avloppsventiler och galler.

De kan påträffas nästan överallt inomhus såsom vardagsrum, sovrum, badrum, vindsutrymmen, källarvåningar och garage. Under dygnets ljusa timmar håller den sig gömd i sprickor, springor och andra håligheter. Den trivs bra där det är varmt och fuktigt. Arten föredrar utrymmen där temperaturen är cirka +21-29 oC och relativa luftfuktigheten är 70-100 %.

Förekomst av Silverfisk kan vara ett tecken på fuktskada i och med att den trivs i en hög fukthalt. En och annan silverfisk, framför allt i badrum och kök, är inget konstigt. När de börjar dyka upp i andra delar av huset, som till exempel vardagsrummet, bör man reagera.

Silverfisken är allätare och lever bland annat av de rester som samlas i golvbrunnar och avloppsrör. Favoritfödan är saker som innehåller stärkelse; klister, bokbindningar, socker, hår och mjäll. Den kan ibland göra skada på äldre bokband, papper och stärkta tyger. Men även bomull, silke eller döda insekter duger som föda. Silverfisken kan till och med äta sitt eget ömsade skinn. Silverfisken kan också svälta i flera månader utan att ta skada.

Silverfisken kommer oftast in i våra bostäder med varor och produkter som vi tar in i huset. Normalt gör silverfisken inte någon skada utan kan betraktas som en nattlig renhållningsarbetare.

Synliga tecken på resultatet av en silverfisks framfart.

Hur ser en silverfisk ut?

 • Arten har ofullständig utveckling vilket innebär att den unga insekten liknar den fullvuxna. Under tillväxten ömsar den skinn.
 • En fullvuxen silverfisk lever i 2-4 år.
 • Kroppens längd hos en fullbildad individ är 10-15 mm utan borst/svansliknande utskott.
 • Formen är morot-/fiskliknande, avsmalnande från huvudet mot de bakre delarna av kroppen och vanligen täckt med fjäll.

Vad kan man göra för att undvika silverfisk?

Här kommer lite tips och råd kring vad du kan göra för att hålla silverfisken borta från ditt hem:

 • Håll rummet torrt, det är det effektivaste sättet att förebygga silverfiskar i hemmet.
 • Renhållning är A och O. Regelbunden rengöring minskar tillgången av föda för insekten.
 • Täta springor och sprickor för att minska möjligheterna att silverfisken trivs.
 • Låt inte böcker, papper eller kläder ligga framme under lång tid på golvet.

Landskrona hyresrättsförening

 

Adress: Landskrona
Telefon: xxx-xxx xx
E-post: info@fasttekab.se