Rengöring

Avlopp

Avlopp

Avloppsrören från diskbänk och tvättställ blir snabbt igensatta av fett och matrester. Bästa sättet att undvika stopp i avloppet är att kasta kaffesump, teblad, matrester och liknande direkt i soppåsen. Stopp i avloppet kan leda till översvämning och fuktskador.

Avloppet rensar du enklast genom att regelbundet plocka bort hår och annat från golvbrunnen i badrummen, tvättstället och disklådan.

Om vattnet börjar rinna långsamt, plocka bort det som täppt till bottensilen och avloppsröret. Går inte det måste du kontakta din husvärd. Stopp i avloppet är allvarligt och måste genast åtgärdas. Du får inte på några vilkor använda ”propplösare” som består av t ex kaustiksoda eller andra kemiska medel. Dels är de farliga för miljön, dels kan de ge ordentliga frätskador på hud och ögon hos den som rensar avloppet samt även orsaka skador på rören.

Bottenventil i tvättställ

Ofta kan man plocka bort de hårstrån som sitter i bottensilen genom att lyfta upp ventilproppen och göra rent. Om tvättställets bottensil ska rensas underifrån så måste du ta bort renslocket eller renspluggen. Placera en hink under och peta loss det som fastnat. Spola sedan igenom med hett vatten. En begagnad tandborste är ett oslagbart hjälpmedel att göra rent med.

Golvbrunnen

Golvbrunnen i ett bad- och duschrum är försedd med ett vattenlås. För att förhindra översvämning och dålig lukt måste vattenlåset rensas regelbundet.

Rensa golvbrunnen

Du rensar enkelt golvbrunnen själv! Lyft av gallret/silen som täcker golvbrunnen. Torka och borsta sedan bort hår och annat som fastnat i brunnen. Eventuellt kan du lyfta upp vattenlåset för rengöring. Om det fastnat någonting inne i avloppsröret kan du försiktigt peta bort det med en ståltråd. Borsta ren brunnen och spola sedan ur brunnen med handduschen. Sätt tillbaks vattenlåset noggrant. Sätt fast gallret igen. Se till att det finns tillräckligt med vatten i golvbrunnen. Hamnar insatsen snett pyser det upp dålig lukt från avloppet.

Kyl och frys

 

Att tänka på vid rengöring

Använd ljummet vatten, handdiskmedel och mjuk svamp eller trasa när du rengör kyl och frys. Torka ordentligt torrt efteråt så undviker du isbildning. Glöm inte att rengöra i hålet (se bild nedan!)

Frosta av kyl- och frys regelbundet. Då blir temperaturen jämnare och livslängden ökar. Tjocka lager av is ökar energiförbrukningen. Försök aldrig att hacka loss isen, då kan skåpet skadas.

 Gm inte att renra avrinningen för kondensvatten i kylskåpet.

Håll rätt temperatur

Kylskåp ska ha en temperatur på mellan +4 och 8° för att matvarorna ska hålla. Temperaturen mäter du genom att du ställer in ett glas vatten mitt bland matvarorna ett par timmar och sedan mäter temperaturen i vattnet. Frysen bör hålla -18° till -20°.

När du frostar av din frys så måste du se till att skydda omkringliggande skåpsinredning och golv från de stora vattenvolymer som bildas när isen smälter. Blir det vattenskador på skåpsinredning eller golv så kan du bli ersättningsskyldig.

Kylskåpet behöver avfrostas minst varannan månad, för att förhindra att frysfacket blir fullt med is. Blir det för mycket is i kylskåpet är det svårare att hålla kylan och det kan även innebära att själva luckan går sönder, vilket gör att du kan bli ersättningsskyldig för arbete och material i samband med avflyttning.

Moderna kylskåp är i regel självavfrostande. Principen är att kondensvattnet leds till en skål ovanför kompressorn. Där dunstar vattnet av den värme som uppstår.

Spis och ugn

Spis

Torka av spisen med ljummet vatten och diskmedel efter varje användning. Skurnylon eller stålull tar effektivt bort fläckar på spisplattorna men skadar emaljen på spisen. Tvätta därför hellre med diskborste runt plattorna. Torka rent med hushållspapper. I fackhandeln finns rostskyddsmedel att använda för att bevara plattan fräsch länge. Emellanåt måste man göra rent bakom och runtom spisen. De flesta spisar går att dra fram så att man kommer åt.

Vissa nya lägenheter har keramikhäll i stället för traditionell spis. När man rengör en keramikhäll bör inte stålull eller den sträva sidan på tvättsvampar användas eftersom den släta hällen kan repas. Om hällen börjar bli repig blir den svårare att rengöra, och ju mer man måste rengöra hällen för att få den ren desto större är risken för ytterligare repor. Använd därför bara mjuka trasor och vanligt diskmedel eller såpa.

Det är viktigt att hålla spishäll eller spisplattorna rena. Smuts och beläggningar fungerar som isolering och skapar sämre kontakt mellan platta och exempelvis gryta, därför ger beläggningar en större energiförbrukning.

Ugn

Ugnen har slät emalj på insidan. Lägg inte aluminiumfolie på botten som överkokningsskydd, folien gör att emaljen kan spricka. Ugnsluckan består ofta av två delar. Den yttre delen går att lossa vid rengöring. Plåtar, långpannor och galler kan diskas för hand.

Köksfläkt

Kåporna samlar upp fett från matlagningen och behöver rengöras ofta för att kunna fungera. De tvättas av med varmt vatten och diskmedel eller såpa.

Förutom att funktionen försämras om fettfiltret är fyllt med fett, så är det också en brandfara. Börjar det brinna på spisen är risken stor att branden sprider sig upp i fläkten om det finns något för elden att få fäste i.

Tänk på att om det brinner på spisen så ska elden kvävas med ett lock eller liknande. Du får aldrig försöka släcka med vatten. Filter som inte rengörs förslits snabbare. Om vi vid besiktning i samband med avflyttning anser att filtret måste bytas på grund av bristande underhåll kan du bli ersättningsskyldig för arbete och material.

Pannor och kastruller

Se över dina kok- och stekkärl lite då och då. Värmen utnyttjas effektivast om kastruller och pannor har plan botten.

Anpassa storleken på kokkärlen efter plattans storlek, dels för att ta till vara värmen, dels för att undvika att plattan spricker.

Ventiler

Rena ventiler

Håll ventiler rena från damm och smuts, använd dammsugare och trasa. I mitten av ventilen finns en konformad del, vars läge styr hur mycket luft som byts ut. Ventilationsinställningen får man inte ändra på själv, eftersom ett alltför stor luftombyte orsakar drag. Torka av ventilen med en trasa fuktad med diskmedel eller allrengörings-medel.

Landskrona hyresrättsförening

 

Adress: Landskrona
Telefon: xxx-xxx xx
E-post: info@fasttekab.se