Välkommen till Landskrona

Klättermusgården 2 / Klättermusgården 4

 

Nyheter

Informationsbrev – Klättermusgården Landskrona

Hej! - Under v34 kommer vi att börja måla. Förråd, garage, cykelställ osv. Detta kommer ta några veckor beroende på väder och vind. Cykelställen på klättermusgården 2 målas måndag och tisdag 20-21/8 Cykelställen på klättermusgården 4 målas onsdag och torsdag 22-23/8...

Sommartider

Under v28-32 har vi lägre bemanning och återkoppling kan därför dröja. Vid brådskande ärende maila direkt till namngiven person förnamn.efternamn@fasttekab.se För snabbare och säkrare hantering av felanmälan, arbetsodrar och jobbeställningar rekommenderar vi att du...

Informationsbrev – Klättermusgården Landskrona

Hej! Under v25 kommer vi börja klippa häckar runt fastigheten. Ni som har parkering längst häckarna ber vi er ställa ut eran bil lite under denna period så vi kommer åt. (Ni kan stå kvar på eran plats bara ni lämnar någon meter framför så vi kommer åt.)  Avier kommer...

Landskrona hyresrättsförening

 

Adress: Landskrona
Telefon: xxx-xxx xx
E-post: info@fasttekab.se

 

Med anledning av Coronaviruset, Covid-19

 

Kära kund,

Jag hoppas du tar dig några minuter att läsa detta dokument. Vi befinner oss i en situation som är snabbt föränderlig och svår att förutspå konsekvenserna av. För att minimera riskerna för er och vår personal samt för att i bästa möjliga mån säkerställa att vi kan utföra och upprätthålla våra åtaganden har vi idag i ledningen kommit med följande riktlinjer och beslut.

Vår plan fokuserar på tre huvudperspektiv

Förebyggande arbete – att minska risken för smitta för Er och våra anställda.

Redundans – att ha back-up funktioner i ett scenario där smitta spridit sig till oss.

Förebyggande åtgärder:

Hygien:
Vid förkylning, halsont eller feber, även om den inte är hög, ska man, i samråd med närmsta chef, jobba hemifrån tills man är symptomfri.

Anställda som besökt högriskländer eller varit i kontakt med någon smittad ska meddela sin närmsta chef och därefter jobba hemifrån i 14 dagar.

Resor:
Alla tjänsteresor ska hållas till ett absolut minimum. Eventuella resor ska godkännas av VD.

Möten:
Deltagande i personliga möten ska minimeras och förläggas via telefon eller video. Vi har valt att flytta samtliga konferenser till senare tillfälle.

Möten med dig som kund kommer att fortgå under förutsättning att
a) ni önskar att mötet sker fysiskt, samt
b) era och våra interna riktlinjer om resor, besök och hygien uppfylls.

Vår servicepersonal kommer fortsätta vara aktiv och tillgänglig så länge era och våra interna riktlinjer om resor, besök och hygien uppfylls.

Redundans:
Vi har skapat en plattform för att ge alla anställda möjlighet att lätt kunna dela information och hålla sig uppdaterade på läget. Vi kommer även att tillse att alla åtagande kan utföras av flertalet personer i organisationen så att vi utföra våra åtaganden i samband med en smitta. Vid behov kommer vi även att skapa samarbeten med andra bolag för att säkerställa redundans.

Fasttek AB kommer hädanefter ha ett veckovis (minst) stående extra ledningsmöte där Covid-19 och fortsatta riktlinjer utgör hela agendan.

Mvh, Joakim Ivarsson, VD Fasttek  AB