P-plats

Regler för p-platser

 

Klättermusgården 2,4 i Landskrona

Fasttek ABs p-kort måste ligga väl synligt i framrutans vänstra sida. Annars kommer p-böter utfärdas.

Gäster ska stå på gästparkering inte framför byggnaderna.

Ingen parkering framför byggnaderna.

I- och urlastning samt av- och påstigning skall ske på den stenbelagda ytan framför byggnaderna. Självklart inom skälig tid.

Vid överträdelse av dessa punkter kommer böter att utfärdas.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT HYRA EN P-PLATS

KONTAKTA OSS!

 

Landskrona hyresrättsförening

 

Adress: Landskrona
Telefon: xxx-xxx xx
E-post: info@fasttekab.se