Information om trapphuset

DET ÄR FÖRBJUDET ATT FÖRVARA SAKER I TRAPPHUSET.

 

Exempelvis: barnvagnar, rullatorer, cyklar och dörrmattor.

 

Skydda dig och dina grannar mot brand

  • Ställ inget brännbart i trapphuset.
  • Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.
  • Låsta dörrar minskar risk för anlagda bränder.
  • Blockera inte trapphuset. Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.
  • Stäng in branden! Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.
  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Landskrona hyresrättsförening

 

Adress: Landskrona
Telefon: xxx-xxx xx
E-post: info@fasttekab.se