Inflytt

Bra att tänk på inför din flytt… 

  • Beställ adressändring – inom Sverige på www.adressandring.se.
  • Meddela din nya adress till arbetsgivare, försäkringsbolag, kreditgivare, föreningar, tidningar som du prenumererar på och så vidare.
  • Beställ flyttning av telefon- och internetabonnemang.
  • Flytta din hemförsäkring.
  • Avsluta ditt gamla elabonnemang och anmäl ditt nya. Tänk på uppsägningstiden.
  • Sätt genast upp hänglås eller liknande på ditt nya förråd.

Om det uppstår en skada eller ett fel i din lägenhet ska du genast anmäla detta till oss. Detsamma gäller för gemensamma utrymmen, till exempel för tvättstugan. Anlita jourhjälp bara om ett fel är akut och måste åtgärdas omedelbart. Skador som snabbt förvärras, vattenläckage och liknande, ska givetvis anmälas och åtgärdas omgående. Klicka på knappen för att gå vidare till felanmälan.

Källsortering

Alla förpackningar som slängs ska vara rengjorda. Det är särskilt viktigt att miljöfarligt avfall, batterier, kemikalier och liknande läggs på rätt ställe. Det du inte kan källsortera i huset, utnyttja de allmänna återvinningsstationerna i stället. Där kan man lämna förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Där finns batteriholkar att lämna uttjänta batterier i. På bensinstationer finns det ibland också möjlighet att lämna färg- och kemikalierester. På www.sopor.nu  hittar du bra information om hur du sorterar dina sopor och var du kan lämna dem.

Du får själv ombesörja att kasta dina skrymande saker (möbler, kartonger, blomkrukor osv) på returåtervinningen.  Dessa ingår inte i vanliga hushållssopor och får inte kastas i våra soprum. Det står utmärkt vad du kan och inte kan kasta i våra soprum.

Landskrona hyresrättsförening

 

Adress: Landskrona
Telefon: xxx-xxx xx
E-post: info@fasttekab.se