Hyresinbetalning

VAD HÄNDER VID SENA HYRESINBETALNINGAR?

Hyran skall enligt kontrakt erläggas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Varje gång en hyra inkommer sent registreras detta hos oss, vilket innebär att en sammanställning över tidpunkterna för Era inbetalningar lätt kan göras. Denna sammanställning begärs, så gott som alltid, då en hyresgäst söker ny lägenhet hos annan värd. Detta medför bland annat att ni på grund av sena hyresinbetalningar kan bli nekad ny bostad hos annan värd i framtiden.

En hyresvärd äger dessutom rätt att säga upp hyresavtalet vid återkommande sena hyresinbetalningar.

Landskrona hyresrättsförening

 

Adress: Landskrona
Telefon: xxx-xxx xx
E-post: info@fasttekab.se