Fönsterhandtag

Vi erbjuder Er att byta fönsterhandtag på Era fönster på Vår bekostnad, detta för att underlätta för Er. 

I och med bytet av handtag vill Vi informera Er om att säkerheten mot fall försämrats. Beslutet att byta handtag är Ert.  På grund av det fråntar Sig Fastighetsägaren ansvaret vid en eventuell händelse.

OBS! Er signering bekräftar att ni har tagit del av informationen och godkänner innehållet.

Landskrona hyresrättsförening

 

Adress: Landskrona
Telefon: xxx-xxx xx
E-post: info@fasttekab.se